Yu-Gi-Oh Casual play (Covid-19)

Ondanks Covid-19 (Corona) willen we wel graag weer casual Yu-Gi-Oh spelen. Ivm het apart houden van de verschillende communities proberen we dit in eerste instantie op woensdag (avond). Met Covid willen we mensen niet onnodige druk opleggen door toernooien te organiseren. Dit wordt ook afgeraden door Konami. Dit is puur voor de mensen die weloverwogen het risco klein genoeg vinden om een avond Yu-Gi-Oh te spelen. Omdat we dit voor iedereen veilig willen organiseren en omdat we een hoge (4000€!) boete voor de winkel echt willen voorkomen hebben we hiervoor de onderstaande regels opgesteld. Neem deze serieus!

Screening:
* Heb jij of een huisgenoot/gezinslid de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten of koorts gehad?
* Is Covid-19/Corona bij jou of een huisgenoot/gezinslid vastgesteld in de laatste 14 dagen en heb je sinds die tijd contact gehad met die persoon?
Kom alleen als je op beide vragen 'Nee' kan antwoorden.

Algemene zaken
* Er is in eerste instantie slechts ruimte voor 8 spelers
* Reservering verplicht
* Alleen spelen met maximaal 2 spelers zijn toegestaan
* Alleen spelers mogen aanwezig zijn op de game night m.u.v. de verantwoordelijke persoon (dus geen toeschouwers)
* Volg de regels van 1,5m afstand, ongeacht of je het ermee eens bent
* Er is één (vooraf bekend) aanspreekpunt die boven discussie verheven is. Als die persoon aangeeft dat je meer afstand moet nemen, dan dien je dit op te volgen. Het is mogelijk dat dit tijdens

de avond overgedragen wordt

 

Game specifieke regels
* Gebruik alleen je eigen spullen. Denk dobbelstenen, kaarten, decks etc.
* Hanteer alleen je eigen kaarten. Bij onduidelijkheid, vraag de ander het uit te leggen/voor te lezen.
* Blijf aan je eigen kant van de tafel en hou altijd 1,5m

 

Bovenstaande is namens de medewerkers van De Purperen Draak en de representatie van de Yu-Gi-Oh community.

 

Yu-Gi-Oh casual play at the Purperen Draak, at 1,5 meter distance.

Even with Covid-19 (Corona) we want to have a place to safely play some cassual Yu-Gi-Oh again. Due to keeping the different communities appart, initially these days will be helt on Wednessday (evening) instaid of the regular Thursday. With Covid in play we don’t want to needlessly pressure people in comming by hosting tournament play. This will soley be for people who think the risk is small enough to play a evening of Yu-Gi-Oh. Because we want to organise this safely for everyone and because we really want to prevent a high (4000€!) fine for the store, we have written down the following rules. Take these serious!

Screening:
* Did you or a housemate/familymember have any signs of a cold or a fever in the past 24 hours?
* Have you or has a housemate/familymember been diagnosed with Covid-19/Corona in the past 14 days and have you had contact since then?
Only attend if you can answer 'No' to both questions.

General rules
* There initially will only be room for 8 players
* Reservation is obligatory
* Only games with a maximum of 2 players are allowed
* Only players are allowed at the game night with the exception of the responsible person.
* Follow the 1,5m distance rules, no matter if you agree with them or not
* There will be one (announced beforehand) person who is above discussion. If that person tells you to keep more distance, you are obliged to follow these directions. It's possible that this will be transferred to another person during the evening.
 

Gaming specific rules
* Only use your own stuff. Think dice, cards, decks, etc.
* Only handle your own cards. If things are unclear, ask your opponent to explain or read out loud.
* Stay on your own side of the table and keep 1,5m distance between you and your opponent.

Wanneer?: 
woensdag, september 16, 2020 - 16:30
Type activiteit: 
Yu-Gi-Oh!

Covid-19 rules

Screening:

  • Did you or a housemate/familymember have any signs of a cold or a fever in the past 24 hours?
  •  Have you or has a housemate/familymember been diagnosed with Covid-19/Corona in the past 14 days and have you had contact since then?

Only register if you can answer 'No' to both questions.

General rules

  • Reservation is obligatory
  • Only players are allowed with the exception of the responsible person.
  • Follow the 1,5m distance rules, no matter if you agree with them or not
  • There will be one (announced beforehand) person who is above discussion. If that person tells you to keep more distance, you are obliged to follow these directions. It's possible that this will be transferred to another person during the evening.
  • Are you waiting for your game to begin or is your game finished? Maintain your distance to other people.

Gaming specific rules

  • Only use your own gaming materials (dice, notepad, etc)

Inschrijvingen

De volgende mensen staan al ingeschreven:
Lars Claassens
Medard
Azad
roykel1998
Fabian aka Litt...
Ivar Moorlag
NicoDrent
dennis drent
Markv97
Stefan Wieser

Om je voor activiteiten in te schrijven dien je ingelogd te zijn.