GWG game avond (Covid-19)

Ondanks Covid-19 (Corona) willen we wel graag weer een gamenight. Omdat we dit voor iedereen veilig willen organiseren en omdat we een hoge (4000€!) boete voor de winkel echt willen voorkomen hebben we hiervoor de onderstaande regels opgesteld. Neem deze serieus!

Screening: 
* Heb jij of een huisgenoot/gezinslid de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten of koorts gehad?
* Is Covid-19/Corona bij jou of een huisgenoot/gezinslid vastgesteld in de laatste 14 dagen en heb je sinds die tijd contact gehad met die persoon?
Kom alleen als je op beide vragen 'Nee' kan antwoorden.

Algemene zaken
* Er zijn maar 4 speeltafels
* Reservering verplicht per persoon (dus beide spelers)
* Alleen spellen met maximaal 2 spelers zijn toegestaan
* Alleen spelers mogen aanwezig zijn op de game night m.u.v. de verantwoordelijke persoon (dus geen toeschouwers)
* Volg de regels van 1,5m afstand, ongeacht of je het ermee eens bent
* Er is één (vooraf bekend) aanspreekpunt die boven discussie verheven is. Als die persoon aangeeft dat je meer afstand moet nemen, dan dien je dit op te volgen. Het is mogelijk dat dit tijdens

de avond overgedragen wordt

* Moet je wachten tot jouw spel begint of is je spel afgelopen? Houd ook dan afstand tot andere mensen.

 

Game specifieke regels
* Gebruik alleen je eigen dobbelstenen, inchmeter of andere spelmaterialen
* Verplaats en/of verwijder alleen je eigen modellen
* Houd 1,5m afstand wanneer het noodzakelijk is dat je tegenspeler naar jouw kant van het bord toe moet komen.

Bovenstaande is namens het bestuur van het Groninger Wargamers Guild en de medewerkers van De Purperen Draak

 

GWG game night at the Purperen Draak, at 1,5 meter distance.

Even with Covid-19 (Corona) we want to have a game night again. Because we want to organise this safely for everyone and because we really want to prevent a high (4000€!) fine for the store, we have written down the following rules. Take these serious!

Screening:
*Did you or a housemate/familymember have any signs of a cold or a fever in the past 24 hours?
* Have you or has a housemate/familymember been diagnosed with Covid-19/Corona in the past 14 days and have you had contact since then?
Only attend if you can answer 'No' to both questions.

General rules
* There are only 4 gaming tables
* Reservation is obligatory per player (so both players)
* Only games with a maximum of 2 players are allowed
* Only players are allowed at the game night with the exception of the responsible person.
* Follow the 1,5m distance rules, no matter if you agree with them or not
* There will be one (announced beforehand) person who is above discussion. If that person tells you to keep more distance, you are obliged to follow these directions. It's possible that this will be transferred to another person during the evening.
* Are you waiting for your game to begin or is your game finished? Maintain your distance to other people.

Gaming specific rules
* Only use your own dice, measuring tape or other gaming tools
* Only move or remove your own models
* If your opponent has to come over to your side of the table to move models, remember to keep 1,5m distance between you and your opponent.

Wanneer?: 
donderdag, oktober 8, 2020 - 18:00
Type activiteit: 
Miniature games

Covid-19 rules

Screening:

  • Did you or a housemate/familymember have any signs of a cold or a fever in the past 24 hours?
  •  Have you or has a housemate/familymember been diagnosed with Covid-19/Corona in the past 14 days and have you had contact since then?

Only register if you can answer 'No' to both questions.

General rules

  • Reservation is obligatory
  • Only players are allowed with the exception of the responsible person.
  • Follow the 1,5m distance rules, no matter if you agree with them or not
  • There will be one (announced beforehand) person who is above discussion. If that person tells you to keep more distance, you are obliged to follow these directions. It's possible that this will be transferred to another person during the evening.
  • Are you waiting for your game to begin or is your game finished? Maintain your distance to other people.

Gaming specific rules

  • Only use your own gaming materials (dice, notepad, etc)

Inschrijvingen

De volgende mensen staan al ingeschreven:
Harmjan Berends | Tafelafmeting: 4x4
decreeofjustice | Tafelafmeting: 4x4
christiaan | Tafelafmeting: 4x4
Blinx92 | Tafelafmeting: 4x4
Stendert | Tafelafmeting: 4x4
Borri9 | Tafelafmeting: 4x4
Marcin Korzzo | Tafelafmeting: 4x4
Gaspar Viragos | Tafelafmeting: 4x6

Om je voor activiteiten in te schrijven dien je ingelogd te zijn.