ALV Drakenorde

De jaarlijkse ALV van de Drakenorde.

(voorlopige) agenda
1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Bespreken afgelopen jaar
4. verslag commissies
  – Heldenacademie
  – Activiteitencommissie
  – PR commissie
  – Kascommissie
5. Voorstel kandidaten nieuw bestuur
6. stemming nieuwe bestuursleden
7. aanstellen nieuwe commissies
8. WVTTK
9. Rondvraag
10. Sluiting

 

Wanneer?: 
zondag, september 15, 2019 - 14:00
Type activiteit: 
Roleplay

Om je voor activiteiten in te schrijven dien je ingelogd te zijn.